Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
congninh

VietNam guild

Recommended Posts

30 mở sv tôi lập cái guild tên VietNam nhé, bác nào vào thì vào gen V rồi ấn N , chọn guild rồi chọn guild VietNam nhé, mấy bác  vào đầu bao vũ khí 380 luck 10%(dk/dw/elf/mg/dl) kiếm được hồi test, với stone tăng 20% ép wing 2 thì cứ kêu là có, hồi test tích được gần trăm cục ^ ^.
Mục đích là diệt sạch quân địch nha :v

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin góp ý con GL vậy, tính em toàn chơi solo 1 con thôi nên ngoài mg ra chắc chỉ có gl là solo dc bác nhỉ:((

Share this post


Link to post
Share on other sites

nếu nó chưa fix stats lại mà vẫn giữ nguyên như hồi test thì dk khỏe nhất, dk chưa rs cũng khỏe gấp chục lần gl =))

Share this post


Link to post
Share on other sites

GL
-breche & wraith hồi test ko rớt
-Spin step ko có dmg aoe, chỉ có nổ slash(dmg tím ra aoe) = ~1/3 main dmg, ko có dmg element aoe > yếu vcl
-Shining peak: nó đánh max có 2 mục tiêu à, cả chục con quái đứng tụm cái đánh 1 phát chết có 2 con...
-Chaos card méo có đồ GL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×